Hantera & Förvara Emballage

Om du vill att ditt emballage ska bevara sina goda egenskaper är det viktigt att du hanterar och lagrar det på rätt sätt. Korrekt hantering och lagring är särskilt viktig i de fall då emballaget ska förvaras under långa perioder och/eller senare användas i extra påfrestande förpackningsprocesser. I denna guide listar vi det viktigaste du bör tänka på i kategorierna wellpapp, plast och packtejp. Har du frågor eller funderingar över hur du ska hantera och förvara ditt emballage är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Wellpapp

WellpappDet är viktigt att tänka på att wellpappen är ett levande material och likt alla levande material är det känsligt för omgivningens alla påfrestningar. Om du vill att wellpappen ska behålla sina egenskaper är det därför viktigt att materialet hanteras och förvaras på rätt sätt.

Tänk därför på att undvika:

Solljus. Om wellpapp utsätts för solljus eller stark belysning kommer materialet att blekna och missfärgas.

Väta & fukt. Om wellpappen utsätts för väta kommer materialet och dess egenskaper att försvagas. Väta i form av nederbörd ska givetvis undvikas men det är också viktigt att tänka på att hög luftfuktighet påverkar materialet. Om det finns risk för att materialet kommer att utsättas för fukt bör du välja nyfiber istället för returfiber då detta är mer motståndskraftigt. Wellpapp bör lagerföras i lokaler med en luftfuktighet på mellan 30-70%.

Höga & låga temperaturer. Under kortare perioder är wellpapp inte speciellt känsligt för temperaturskillnader men under längre perioder kan höga och låga temperaturer påverka materialets egenskaper negativt. Wellpapp bör lagras i ventilerade lokaler med en temperatur på mellan 0-30 grader.

Tejp

tejpTejp och framförallt tejpens häftämne har en begränsad lagringstid. Med rätt hanteringen går det dock att bibehålla egenskaperna och förlänga dess livslängd. Om tejpen lagras på rätt sätt brukar man generellt sätt säga att tejp kan lagras i 2 till 3 år utan att försämra sina egenskaper.

Tänk därför på att undvika:

Exponering. Behåll alltid tejpen i försluten låda tills dess att den ska användas. På så sätt bevaras egenskaperna för tejpen och häftämnet betydligt längre.

Solljus. När tejp utsätts för direkt solljus bryter UV-strålarna ner häftämnet, färgpigmentet och tejpens bärare. Tejp bör därför lagras i mörka miljöer.

Fukt. Tejp mår som bäst när den relativa luftfuktigheten inte överskrider 55 procent. Om luftfuktigheten blir högre finns det risk för att häftämnet löses upp eller expanderar.

Höga & låga temperaturer. Vid höga och låga temperaturer kan häftämnet hårdna eller mjukna vilket innebär att tejpens häftförmåga försämras. Tejp trivs som bäst i temperaturer mellan 10-20 grader. Vid låg temperatur finns det risk för att tejpen blir ”dubbelhäftande”, det vill säga att häftämnet fastnar på följande varvs ovansida. Det kan dock vara bra att veta att nästan all tejp blir återanvändningsbar igen när den förvaras i normal temperatur under ett dygn. När temperaturen överskrider 20 grader minskar lagringstiden med ungefär 50 % per 10 grader.

Plast

Film1Plast kan förvaras länge om den hanteras på rätt sätt. Det är dock viktigt att tänka på att den tunna plasten är känslig för stötar och fall, något som väldigt många inte tycks känns till.

Tänk därför på att undvika:

Stötar & fall. Tunn plast i form av t.ex. sträckfilm är ett bräckligt material vilket innebär att det är känsligt för stötar, tapp och fall. När en sträckfilmsrulle tappas i golvet eller välts är det inte ovanligt att flera av filmens yttersta lager går av eller skadas. När det händer kan det vara så att man behöva ta bort de yttersta lagren manuellt för att sträckfilmen ska kunna rullas av utan avbrott. En sträckfilm som går av flera gånger i rad behöver alltså inte vara defekt, då det oftast bara är de yttersta lagren som är trasiga.

Solljus. När plast och plastfilm utsätts för direkt solljus bryter UV-strålarna ner plasten och gör den svagare och mindre ”sträckvänlig”.

Höga & låga temperaturer. Plast trivs bäst i temperaturer från 10-25 grader. Om temperaturen är lägre eller högre blir material svagare och mindre ”sträckvänligt”.